Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Herb Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Poniedziałek 23.10.2017

zaawansowane

Protokół z Publicznej prezentacji założeń projektu: EpiBaza - Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności

przeprowadzonej w dniu 22 grudnia w NIZP-PZH ul. Chocimska 24 w Warszawie.

Termin publicznej prezentacji projektu: „ EpiBaza - Udostępnienie zasobów  Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności wyznaczono na 22 grudnia  o godz. 13.00 w budynku NIZP-PZH ul. Chocimska 24 , w  Auli im. dr Ludwika Rajchmana.

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji została udostępniona w BIP i na stronie internetowej NIZP-PZH oraz przekazana została do wiadomości  Instytucji Pośredniczącej POPC - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w prezentacji mogły zgłaszać swój udział pod adresem e-mail: krachuta@pzh.gov.pl (lista osób biorących udział w prezentacji stanowi załącznik do Protokołu).

Podczas prezentacji zostały przedstawione  między innymi informacje dotyczące:

  • celu projektu „EpiBaza”
  • okresu i kosztu realizacji projektu
  • potrzeb grup docelowych , dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem
  • zasobów informacji sektora publicznego objętych projektem
  • celu projektu wyrażonego mierzalnymi wskaźnikami
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostepnienia
  • harmonogramu zamówień publicznych oraz kwot przewidzianych na poszczególne zamówienia.

Gości przywitał oraz wygłosił słowo wstępne Pan prof. dr hab. med. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor NIZP-PZH

Prezentację przedstawił Pan dr Jacek Postupolski z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH

W dyskusji ze strony gości głos zabrali:

Pani Joanna Karczewska (audytor projektów), Pani Magdalena Piotrowska (Ministerstwo Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego), Pan Marcin Zawisza (Sygnity S.A.), Pan  Marek Bąkowski (Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.)

 

Zadawane pytania dotyczyły: realizacji podobnych projektów przez NIZP-PZH, czasu realizacji projektu, wielkości zakładanego budżetu projektu, lokalizacji centrali systemu, terminu rozpoczęcia promocji i szkoleń w projekcie, konsultacji dotyczących szczegółowego systemu informatycznego, terminu przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego budowy systemu, zakupu sprzętu technicznego, technologii bazodanowych w jakich Instytut dotychczas działał, ilości dokumentów planowanych do digitalizacji, doposażenia serwerowni w dodatkowy sprzęt zabezpieczający, wymogów zaprojektowania systemu zgodnie z metodami zorientowanymi na użytkownika, komplementarności projektu z Mapami Potrzeb Zdrowotnych zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielali : Pani Małgorzata Sadkowska- Todys NIZP-PZH, Pan Jacek Postupolski NIZP-PZH, Paweł Budziosz NIZP-PZH.

Osoby zadające pytania uzyskały wyjaśniające odpowiedzi. Uzgodniono, że elektroniczna wersja prezentacji publicznej projektu „EpiBaza” zostanie przesłana do wszystkich zainteresowanych obecnych uczestników prezentacji.

Protokół sporządził

Mgr Krzysztof Rachuta

Załączniki:

  • Lista osób biorących udział w prezentacji publicznej
  • Materiał CD z nagraniem całości prezentacji publicznej
Wytworzył:
Krzysztof Rachuta
(2015-12-30)
Udostępnił:
Marcin Burzyński
(2015-12-30 08:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Rosiak
(2016-02-05 14:55:09)
 
 
ilość odwiedzin: 384369

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X