Kierownictwo

Dyrektor Instytutu
dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym
dr Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego
dr. hab. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
mgr inż. Rafał Patoła

Główny Księgowy
mgr Paweł Szymanek
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr Ewa Ledzion

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maria Wągrowska
(2014-08-12 14:04:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Burzyński
(2018-09-18 13:54:29)