Nazwa Typ Data Operacja
Zgoda plik 2023-11-21 12:39:26 UTWORZENIE
Dokumenty element menu 2023-11-21 12:31:48 UTWORZENIE
brak danych element menu 2023-11-21 12:31:47 UTWORZENIE
brak danych dokument HTML 2023-11-21 12:31:47 UTWORZENIE
Skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego XXI kadencji (29 września 2021 - 29 września 2025) dokument HTML 2023-11-07 13:47:10 MODYFIKACJA
Skład Rady Naukowej element menu 2023-11-07 13:47:09 MODYFIKACJA
Skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego XXI kadencji (29 września 2021 - 29 września 2025) dokument HTML 2023-10-27 09:48:07 MODYFIKACJA
Skład Rady Naukowej element menu 2023-10-27 09:48:06 MODYFIKACJA
Skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego XXI kadencji (29 września 2021 - 29 września 2025) dokument HTML 2023-10-27 09:47:40 MODYFIKACJA
Skład Rady Naukowej element menu 2023-10-27 09:47:39 MODYFIKACJA
Postępowania habilitacyjne dokument HTML 2023-10-26 13:41:37 MODYFIKACJA
Postępowania habilitacyjne element menu 2023-10-26 13:41:37 MODYFIKACJA
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab_zip plik 2023-10-26 13:41:30 UTWORZENIE
Postępowania habilitacyjne dokument HTML 2023-10-26 11:06:40 MODYFIKACJA
Postępowania habilitacyjne element menu 2023-10-26 11:06:39 MODYFIKACJA