Nazwa Typ Data Operacja
Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych Znak sprawy A-AZ-2215-22/16 termin składania ofert 02.12.2016 r. godz. 12:00 dokument HTML 2016-11-30 14:49:19 UTWORZENIE
Zaproszenie do składania ofert plik 2016-11-30 14:17:19 MODYFIKACJA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2016-11-30 14:16:58 UTWORZENIE
Informacja o udzieleniu zamówienia zank sprawy A-AZ-2215-21/16 plik 2016-11-28 10:22:38 UTWORZENIE
Konkurs Otwarty na stanowisko specjalisty ds. informatycznych EpiBaza- Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności dokument HTML 2016-11-24 13:56:16 MODYFIKACJA
Konkurs Otwarty na stanowisko specjalisty ds. informatycznych EpiBaza- Udostępnienie zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności dokument HTML 2016-11-24 13:56:16 MODYFIKACJA
Konkurs BIP.pdf plik 2016-11-24 13:54:32 UTWORZENIE
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik 2016-11-22 15:09:09 UTWORZENIE
Dokumenty element menu 2016-11-22 14:24:37 UTWORZENIE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń Zwierzętarni w Budynku AB NIZP-PZH. Znak sprawy: A-AZ-221-173/16. Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 11:00 element menu 2016-11-22 14:24:37 MODYFIKACJA
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń Zwierzętarni w Budynku AB NIZP-PZH. Znak sprawy: A-AZ-221-173/16. Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 11:00 element menu 2016-11-22 14:24:37 UTWORZENIE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń Zwierzętarni w Budynku AB NIZP-PZH. Znak sprawy: A-AZ-221-173/16. Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 11:00 dokument HTML 2016-11-22 14:24:37 UTWORZENIE
Zaproszenie do składania ofert plik 2016-11-22 14:24:37 UTWORZENIE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń Zwierzętarni w Budynku AB NIZP-PZH. Znak sprawy: A-AZ-221-173/16. Termin składania ofert: 29.11.2016 r. do godz. 11:00 plik 2016-11-22 14:24:36 UTWORZENIE
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania plik 2016-11-22 14:07:38 MODYFIKACJA