A.AZ.22.1920.18 - Świadczenie usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali konferencyjnej na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej projekt Firma wolna od tytoniu

A.AZ.22.1920.18  - Świadczenie usługi cateringowej wraz z wynajmem Sali konferencyjnej na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej projekt "Firma wolna od tytoniu"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych pokój nr 206, piętro drugie, najpóźniej do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 09:00.

Uwaga nowy termin do składania ofert - 23 listopada 2018 r., godz. 09:00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Konrad Wyrobek

tel.: (22) 54 21 268

adres email: kwyrobek@pzh.gov.pl

Monika Gidelska

tel.: (22) 54 21 258

adres e-mail : mgidelska@pzh.gov.pl

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(564 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-26)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-26 10:50:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku wyjaśnienia
(199 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-21)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-21 20:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu
(566 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 1 do Ogłoszenia- formularz oferty
(128 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 2 do Ogłoszenia- OPZ
(436 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:29:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 3 do Ogłoszenia - wykaz usług
(118 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:28:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 4 do Ogłoszenia - oświadczenie
(118 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:28:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 5 do Ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy
(357 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-11-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-11-19 16:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
DeCosta Danuta
(2020-07-14 15:00:15)