OGŁOSZENIA - sprzedaż środków trwałych i zbędnych składaków majątku ruchomego.