Szacowanie kosztów dostarczenia licencji i wdrożenia Systemu Obsługi Laboratorium LIMS (Laboratory Information Management System) klasy LIS

W ramach procedury należytego oszacowania wartości zamówienia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów dostarczenia licencji i wdrożenia Systemu Obsługi Laboratorium LIMS (Laboratory Information Management System) klasy LIS zgodnie z funkcjonalnościami wskazanymi w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Szacowanie wartości należy przesłać do dnia 21.05.2021 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: kstefanowska@pzh.gov.pl

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować również na powyższy adres.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej usługi.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OPZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 492 KB
Wytworzył:
(2021-05-18)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2021-05-18 08:12:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2021-05-18)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2021-05-18 08:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
DeCosta Danuta
(2021-05-18 08:14:46)