Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Znak sprawy: A-ATZ-2217-314/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych dokument HTML 2014-08-25 10:41:34 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych element menu 2014-08-22 15:08:14 MODYFIKACJA
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych element menu 2014-08-22 15:08:14 MODYFIKACJA
Dokumenty element menu 2014-08-22 15:05:57 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych element menu 2014-08-22 15:05:57 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych dokument HTML 2014-08-22 15:05:57 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych element menu 2014-08-22 15:03:14 USUNIĘCIE
Dokumenty element menu 2014-08-22 15:03:08 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Dokumenty', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '305024', 'id_data_menu_style' => '8', ) element menu 2014-08-22 15:01:48 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '64618', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_from' => '2014-08-22', ) element menu 2014-08-22 15:01:48 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych dokument HTML 2014-08-22 15:01:48 UTWORZENIE
Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych element menu 2014-08-22 14:58:09 USUNIĘCIE
Dokumenty element menu 2014-08-22 14:58:00 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Dokumenty', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '305024', 'id_data_menu_style' => '8', ) element menu 2014-08-22 14:56:31 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Znak sprawy: A-ATZ-2217-1/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '64615', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_from' => '2014-08-22', 'publicate_to' => '2014-08-30', ) element menu 2014-08-22 14:56:31 UTWORZENIE