☰ Menu
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
Grafika zawierająca herb Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Środa 04.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez NIZP-PZH Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (NIZP-PZH).
 2. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych: NIZP-PZH wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt mailowy – iod@pzh.gov.pl.
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: NIZP-PZH przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f RODO w celu wypełniania zadań statutowych, usługowych, umownych, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez NIZP-PZH podlegają bezwzględnej ochronie, a udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w pkt 2 celów jest zabronione. 
 5. Obowiązek podania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane od Pani/Pana w celu wykonania usługi/umowy, obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m. in. wykonanie badań diagnostycznych), zadań realizowanych w interesie publicznym są obligatoryjne i wynikają z przepisów prawa. Nie podanie tych danych może skutkować odmową wykonania usługi/umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
 8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane nie są profilowane.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: NIZP-PZH nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez NIZP-PZH, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@pzh.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Danuta DeCosta
(2019-09-27 08:52:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Burzyński
(2020-11-04 10:46:24)
 
liczba odwiedzin: 1346113

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X