Szacowanie wartości zamówienia na usługi ?Dostawa i wdrożenie komponentów Systemu Backoffice w NIZP PZH - PIB?

Szanowni Państwo,

w ramach procedury należytego oszacowania wartości zamówienia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, zwraca się z prośbą o wycenę usługi „Dostawa i wdrożenie komponentów Systemu Backoffice w NIZP PZH - PIB” w ramach projektu pn.: „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Szczegółowy opis zamówienia w załączeniu.

Szacowanie wartości usługi należy przesłać do 27.08.2021 r. na adres mailowy: jlesniak@pzh.gov.pl oraz kstefanowska@pzh.gov.pl

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej usługi.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OPZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Julia Leśniak
(2021-08-20)
Udostępnił:
Gołębiewski Artur
(2021-08-20 16:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Julia Leśniak
Udostępnił:
Gołębiewski Artur
(2021-08-20 16:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki