A-AZ-22-1745/18 - kompleksowa współpraca w zakresie obsługi (consulting) procesu ubiegania się o wsparcie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

A-AZ-22-1745/18  - kompleksowa współpraca w zakresie obsługi (consulting) procesu ubiegania się o wsparcie ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Termin składania ofert: 19 października 2018 r. godz. 14:00

Osoba do kontaktu: Konrad Wyrobek

adres e-mail: kwyrobek@pzh.gov.pl

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(219 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-10-19)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-10-19 17:10:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zaproszenie do składania ofert
(303 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-10-17)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-10-17 16:23:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 1 do Zaproszenia- formularz oferty
(175 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-10-17)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-10-17 16:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zał. nr 2 do Zaproszenia - Istotne postanowienia umowy
(425 KB)
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-10-17)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-10-17 16:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Konrad Wyrobek
(2018-10-17)
Udostępnił:
Wyrobek Konrad
(2018-10-17 16:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Gołębiewski Artur
(2019-02-19 07:56:44)