Szacowanie wartości zamówienia dostawy drukarek kodów kreskowych, czytników kodów kreskowych, skanerów, oprogramowania na potrzeby systemu EZD PUW

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny


W celu właściwego oszacowania wartości zamówienia w ramach Projektu „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii
informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)” przesyłamy Państwu Opis przedmiotu zamówienia w celu dokonania wyceny na dostawę drukarek kodów
kreskowych, czytników kodów kreskowych, skanerów, oprogramowania na potrzeby systemu EZD PUW.

Szacowanie wartości zamówienia proszę przesłać do 12.10.2020 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: it@pzh.gov.pl

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na adres it@pzh.gov.pl .

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oficjalnego zapytania ofertowego (nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy) ma na celu jedynie oszacowanie wartości rynkowej przedmiotu zamówienia.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OPZ
(305 KB)
Wytworzył:
(2020-10-08)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2020-10-08 15:10:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2020-10-08)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2020-10-08 14:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
DeCosta Danuta
(2020-10-08 14:56:56)