Szacowanie wartości zamówienia na audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego

W celu właściwego oszacowania wartości zamówienia w ramach projektu ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce, przekazujemy Państwu opis przedmiotu zamówienia na audyt bezpieczeństwa systemu ProfiBaza w celu dokonania wyceny usługi.

Szacowanie wartości usługi należy przesłać do 08.03.2021 r. do godz. 14:00 na adres mailowy: it@pzh.gov.pl

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OPZ
(256 KB)
Wytworzył:
Robert Orłowski
(2021-03-02)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2021-03-02 14:59:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Robert Orłowski
(2021-03-02)
Udostępnił:
DeCosta Danuta
(2021-03-02 13:38:55)
Ostatnio zmodyfikował:
DeCosta Danuta
(2021-03-02 13:38:55)