Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Historia (id: 135928)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-30 10:56:16 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-30 10:56:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Historia (id: 135928)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-30 10:56:12 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-30 10:56:12 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2014-07-30 10:56:06 UTWORZENIE
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:54:59 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:54:59 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:53:11 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:53:11 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:52:49 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:52:49 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:52:13 MODYFIKACJA
Historia dokument HTML 2014-07-30 10:52:13 MODYFIKACJA
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw dokument HTML 2014-07-30 10:48:26 MODYFIKACJA
Tryb przyjmowania i załatwiania spraw dokument HTML 2014-07-30 10:48:26 MODYFIKACJA