Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Rada Naukowa element menu 2014-07-28 08:55:56 MODYFIKACJA
test element menu 2014-07-03 15:06:15 USUNIĘCIE
Ogłoszenie testowe element menu 2014-07-03 15:06:11 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Ogłoszenie testowe', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301142', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_from' => '2014-07-03', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 't', ) element menu 2014-07-03 15:05:03 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:05:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301142', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-03 15:04:36 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:04:36 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301142', 'id_data_menu_style' => '2', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-03 15:04:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:04:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301142', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-03 15:04:19 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:04:19 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301143', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-03 15:04:13 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:04:13 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '301143', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Ogłoszenia (id: 135945)', 'visible' => 'f', ) element menu 2014-07-03 15:04:02 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2014-07-03 15:04:02 MODYFIKACJA