A-AZ-22-114/4/20 Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(236 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-06-25)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-06-25 09:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(312 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-06-04)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-06-04 09:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie
(40 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-06-04)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-06-04 09:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
(53 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-27)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-27 14:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacji 2
(519 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-27)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-27 14:06:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odpowiedzi na pytania 3
(274 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-27)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-27 14:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odpowiedzi na pytania 2
(240 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-25)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-25 13:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odpowiedzi na pytania 1
(398 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-22)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-22 15:24:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
(53 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-22)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-22 15:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacji
(517 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-22)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-22 15:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku OPZ po modyfikacji
(365 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-22)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-22 15:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu
(153 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-15)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-15 16:27:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(519 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-15)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-15 16:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ząłaczniki
(1007 KB)
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-15)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-15 16:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Katarzyna Kalińska
(2020-05-15)
Udostępnił:
Kalińska Katarzyna
(2020-05-15 08:58:57)
Ostatnio zmodyfikował:
DeCosta Danuta
(2020-07-03 13:09:15)